Polityka prwatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę http://love4car.plprowadzoną przez Love4Car Daniel Trybuła
ul. Stanisława Spychalskiego,
nr 9-11, lok. 88,
45-716 Opole z siedzibą w Opolu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Stanisława Spychalskiego,
nr 9-11, lok. 88, 45-716 Opole); wpisaną do CEIDGNIP: 754-264-87-12; REGON: 369330651 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@love4car.pl  – będącą jednocześnie administratorem danych.

Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych podczas korzystania z Witryny i w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Dane osobowe przetwarzane przez Love4Car Daniel Trybuła przechowywane są i zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Love4Car Daniel Trybuła poprzez formularz kontaktowy na stronie http://love4car.pl gromadzi następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko,
adres e-mail.

Wypełniając formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych odpowiednio w formularzu kontaktowym jest dobrowolne jednakże ich niepodanie może uniemożliwić skontaktowanie się z Państwem przedstawiciela naszej firmy.

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są przetwarzane, wyłącznie, w celu umożliwienia osobom zainteresowanym uzyskanie informacji dotyczącej oferowanych przez nas usług i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania w tym przypadku nawiązania kontaktu oraz udzielenia informacji w związku ze świadczonymi przez nas usługami.

Dane osobowe gromadzone przez Witrynę nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przy wyrażeniu odrębnej zgody podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto, w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej mogą Państwo kontaktować się z administratorem danych przysyłając wiadomość e-mail: kontakt@love4car.pl